Post-EBMT Meeting

Faculty club Leuven, Leuven

Location

Faculty club Leuven
Groot Begijnhof 14, 3000 Leuven

Date

26 April 2019

Announcement

This event has finished

Highlights van het EBMT-congres
Doelgroep: Hematologen, apothekers, data managers, verpleegkundig personeel betrokken bij celtherapie en hematopoëtische stamceltransplantaties.

Zowel klinische als fundamentele thema’s zullen worden behandeld.

INSCHRIJVINGEN PER E-MAIL
Ingrid.Hemmeryckx@takeda.com

26 April 2019 17 u - 21 u