12 mei, Internationale Dag van de Verpleegkundige: "Laten we het bloeden van verplegend personeel stoppen!"

12 mei, Internationale Dag van de Verpleegkundige: "Laten we het bloeden van verplegend personeel stoppen!"

Op dit 12 mei, het is de Internationale Dag van de Verpleegkundige.  De kans om dit beroep te vieren dat fundamenteel is voor het goed functioneren van onze samenleving, maar ook om de behoeften en verwachtingen van deze sector uit te drukken. De Belgische Vereniging voor Hematologie luidt de noodklok: “Laten we het bloeden van verplegend personeel stoppen!”

------

Voor de Belgian Hematology Societey (BHS) is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg de topprioriteit. Helaas verslechteren de huidige omstandigheden om het beroep van verpleegkundige uit te oefenen steeds verder.

De BHS wordt geconfronteerd met de dagelijkse  beslommeringen van de verpleegundingen en dan besloot de campagne #WeSupportOurNurses op 12 mei te lanceren.

Deze bewustswordingscampagne wil specifiek de hematologieverpleegkundige in de kijker plaatsen. Dit in een bijpassende IFIC-functie die de moeilijkheden en noden van deze tak van de verpleegkunde erkent. We zien een steeds toenemend tekort aan verpleegkundigen en studenten die zich tot deze functie aangetrokken voelen, met de nodige gevolgen voor de gezondheidssector en de patiënt.

We nodigen the Belgische media uit om op 12 mei deel te nemen aan de International Nurse Day 2023 in Hof Ter Musschen, om ons te helpen de politieke wereld en burgers meer uit te dagen over de noodzaak om het beroep van verpleegkundige in de hematologie te (her)waarderen, maar ook van alle gespecialiseered verpleegundigen met wie we wolidair zijn.  Helaas tot nu toe blijven onze oproepen dode letter! 


  •  Voor meer informatie: 

BHS International Nurse Day, 12 mei (evenementenprogramma en praktische info) 

-  #WeSupportOurNurses-campagneflyer voor hematologieverpleegkundigen: NL-versie/ FR-versie

- Om het BHS-persbericht en onze Informatie voor media document to ontvangen (Info over de context, de BHS International Nurse Day en onze hematologiespecialisten voor elk interviewverzoek in FR of NL), contacteer onze Press Officer.

-----

Perscontact

Om uw deelname aan het BHS Nurse-evenement op 12 mei en eventuele interviewverzoeken te bevestigen, stuurt u een e-mail met uw volledige contactgegevens naar:

Taviana CAMINITI, Events & Communications Manager bij BHS

E-mail:
bhs@seauton-international.com - Tel: +32 495 94 29 45