ME TO YOU GRANTS 2022

ME TO YOU GRANTS 2022

Me To You Introductory Application Form.pdf

De “ME TO YOU GRANTS” worden jaarlijks toegekend aan beloftevolle jonge wetenschappers die gespecialiseerd onderzoek verrichten naar leukemie en aanverwante vormen van beenmerg– en bloedziekten. Aanvragen kunnen ingediend worden door bijgaand aanvraagformulier te mailen aan info@stichtingmetoyou.be tussen 1 november en 31 december voor een eerste screening door ons adviescomité.

Onderzoek - Projecten - Stichting Me To You