ME TO YOU GRANTS 2023

ME TO YOU GRANTS 2023

Onderzoek - Projecten - Stichting Me To You 


De “ME TO YOU GRANTS” worden jaarlijks toegekend aan beloftevolle jonge wetenschappers die gespecialiseerd onderzoek verrichten naar leukemie en aanverwante vormen van beenmerg– en bloedziekten. Aanvragen kunnen ingediend worden door bijgaand aanvraagformulier te mailen aan info@stichtingmetoyou.be tussen 1 november en 31 december voor een eerste screening door ons adviescomité.