Symposium 'Ouderen met kanker: oncogeriatrische zorg in België'

Symposium 'Ouderen met kanker: oncogeriatrische zorg in België'

SYMPOSIUM ‘OUDEREN MET KANKER: ONCOGERIATRISCHE ZORG IN BELGIE’ 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015 O&N1, GASTHUISBERG, HERESTRAAT 49

Preliminary program

Op zaterdag 12 september vindt in UZ Leuven een voormiddagsymposium plaats omtrent de oncogeriatrische zorg in België. Dit wordt georganiseerd door het wetenschappelijk comité van Actie 24 van het Kankerplan – optimale aanpak van de oncogeriatrische patiënt (aangesteld door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, in 2012).

VOOR WIE?
Het symposium richt zich op alle actoren (artsen, verpleegkundigen, paramedici, …) in de gezondheids- en welzijnssector die betrokken zijn in de zorg voor oudere personen met kanker.

INHOUD EN PROGRAMMA
Het Kankerplan, opgericht in 2008 door de toenmalige Minister van Volksgezondheid, steunt sinds 2009 pilootprojecten met een bijzondere aandacht voor de oncogeriatrische zorg.  Dit symposium zal een uiteenzetting geven van de verwezenlijkingen en ervaringen van deze projecten in de afgelopen 6 jaar ten aanzien van de zorg voor oudere personen met kanker. Het symposium sluit af met een paneldiscussie met een aantal experts inzake oncogeriatrische zorg.

Volgende onderwerpen zullen onder meer aan bod komen:

  • Overzicht van de resultaten van de projecten 2009-2011 gefinancierd door het Kankerplan
  • Literatuuroverzicht ten aanzien van:
    o    Geriatrische screening
    o    Geriatrisch assessment
    o    Geriatrische interventies
  • Overzicht van de resultaten van de projecten 2012-2015 gefinancierd door het Kankerplan

PRAKTISCH
De lezingen worden gegeven in het Frans of het Nederlands, naargelang de moedertaal van de spreker. De geprojecteerde slides zijn altijd in het Engels. Accreditatie voor artsen en verpleegkundigen wordt aangevraagd.

Het volledige programma ontvangt u over enkele maanden. Inschrijven kan tot zondag 6 september via deze link en is volledig gratis.

Indien u vragen heeft kan u terecht bij oncogeriatrie2015@kuleuven.be

Hopelijk tot dan.

Vriendelijke groeten,

Wetenschappelijk comité van Actie 24 van het Kankerplan
(prof. dr. Hans Wildiers, prof. dr. Johan Flamaing, prof. dr. Koen Milisen, Cindy Kenis, dr. Lore Decoster, dr. Katrien Van Puyvelde, dr. Nathalie Vande Walle, Godelieve Conings, dr. Frank Cornélis, prof. dr. Pascale Cornette, Ramona Moor)